Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Kurz latiny pro začátečníky (2020-21)

Pokud se najdou noví zájemci, můžeme otevřít kurzy latiny pro začátečníky i v dalším školním roce 2020-21. Kurzů je možné se účastnit i on-line (připojení prostřednictvím Skype), takže se k nám mohou připojit i studenti ze vzdálenějších míst. Pokud máte zájem, nebo o této možnosti uvažujete, napište nám, prosím, na e-mail: provaznik.martin@seznam.cz. Termín konání pak budeme domlouvat s ohledem na přihlášené zájemce.

Kurz latiny pro mírně pokročilé

(Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. Kroměříž)

Obsah:
-
Co bude příště
- Co jsme dělali minule
- Iulia (snadné čtení pro začátečníky)
- Překlady pro domácí opakování
- Pomůcky a učební materiály
- Latinsky aktivně - Návody na jednoduchou latinskou konverzaci.
- Podrobný výklad vybraných kapitol z gramatiky

Co bude příště (v novém školním roce 2020-21)

S mírně pokročilými navážeme v příštím školním roce na to, kam se nám při všech omezeních podařilo dospět v předchozím období - nebylo toho zrovna mnoho, ale o to méně učiva se nám podaří zapomenout přes prázdniny.

V četbě z knihy Iulia potom navážeme příběhem Romulus et Sabinae, který již obsahuje gramamtiku III. deklinace.

K relaxačnímu opakování můžete během léta využít například i latinskou osmisměrku (verze PDF), kterou jsem zaměřil na již dříve probranou gramatiku.

Užijte si ve zdraví prázdnin, léta, dovolených, odpočinku...

Informace k minulé lekci (18. červen 2020)

Dočetli jsme příběh s názvem Ceres et Persephone.

Dosud probraná gramatika se omezuje jen na 1.-2. deklinaci substantiv, 1.-2. konjugaci sloves a sloveso ESSE v základních časech (ind. préz., impf., pf. a fut. I).

Iulia (snadné čtení pro začátečníky)

Zde najdete materiál pro potřeby četby z latinských výukových textů Iulia (vydáno 1941, nyní již volně dostupné). Nevýhodou této knihy pro nás může být to, že její slovník i komentář jsou pouze v anglické verzi. Pokud se s tím nějak vyrovnáme, můžeme těžit z řady jejích výhod. Kniha je metodicky připravená tak, aby svého čtenáře-začátečníka postupně provázela jednoduchou gramatikou, která dlouhodobě cvičí a upevňuje čtenářovy zkušenosti a návyky při práci s textem. Kniha by měla vést při poctivé práci také k rozšiřování slovní zásoby - pro tento účel doporučuji používat slovník sestavený dle kapitol (kontextuální). Ti ze studentů, kteří nejsou v angličtině zdatní, mohou používat při práci s knihou jako alternativu běžné latinsko-české slovníky. Vše potřebné najdete v oddílu textů.

Překlady textů pro domácí opakování

Zde vám budu poskytovat po omezenou dobu bilingvní latinsko-české překlady starších textů, které jsme společně již přeložili. Tyto překlady slouží především k tomu, abyste si je mohli vytisknout a podle potřeby během krátkých chvilek svého volna si z nich četli a opakovali gramatické jevy, orientaci v textu, slovní obraty a slovní zásobu. Může stačit i pár minut denně k dosažení velkého pokroku. Chci vám tímto co nejvíce usnadnit domácí přípravu. Překlady vám budu poskytovat, pokud mi to dovolí časové možnosti, a jen v případě, že o to budete jevit zájem.

Seznam textů k opakování:

K dispozici nyní nejsou žádné materiály.

Pomůcky a učební materiály

Potřebné pomůcky a učebnice budou doporučeny lektorem během úvodních lekcí. Nicméně, lekce jsou koncipovány tak, aby nebylo nezbytně nutné si cokoliv pořizovat z vlastních zdrojů. Pokud už se rozhodnete něco zakoupit, vždy stojí za to s lektorem výběr pomůcek a knih konzultovat, protože se můžete vyhnout situaci, kdy si pořídíte něco, co může být pro váš individuální studijní cíl nevyužitelné, či dokonce kontraproduktivní.

Klasická (tištěná) učebnice má většinou oproti té elektronické významné výhody - je jednotně koncipována (má strukturu, v níž se lze dobře orientovat), lze v ní číst, i když jste offline, nebo bez proudu, můžete si do ní dělat poznámky, podtrhávat, zvýrazňovat apod. Jako účastníci kurzu můžete využívat také elektronickou Učebnici latiny, která sice není zrovna nejmodernější, ale přesto nabízí vše podstatné tak, jak to potřebujeme. Kromě toho máme dostupné také alternativní učební materiály, které obsahují různá cvičení, potřebná slovíčka i výklady ke gramatice.

Také slovník (alespoň školní verzi) je vhodné mít v knižní podobě. V případě, že ovládáte angličtinu, můžete si stáhnout vynikající slovník v on-line verzi. Na uvedeném odkaze se také dozvíte o řadě dalších zajímavých elektronických nástrojů, které můžete při práci s texty používat - z nich začátečníkům mohu doporučit Morfologickou analýzu latinských slov (před jejím prvním použitím se nejprve nechte poučit lektorem o jejích možnostech a limitech).

Během výuky využíváme dále řadu textů, které jsou běžně často jen obtížně dostupné, nebo byly vytvořeny (upraveny) lektorem speciálně pouze pro vnitřní potřebu kurzu.

Další kategorii pomůcek představují materiály k antickým reáliím, které jsou zase důležité pro správné chápání obsahu, kterým se v překládaných textech budeme zabývat. Antické reálie však také obohacují náš všeobecný přehled a mimo jiné také poukazují na principy, na nichž je postavena naše současná euroamerická kultura.

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

23. červen 2020
Feriae aestivae instant! - Letní prázdniny jsou tu!

9. duben 2020
Fungujeme nyní formou domácího samostudia.

15. březen 2020
Nová latinská osmisměrka (Inquisitio verborum) ke cvičení stávajícího učiva - viz Texty.

11. březen 2020
Odložení konání výuky na neurčito.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Antická mytologie
(k četbě i poslechu)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz