Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Kurz latiny (2022-2023)

Naše virtuální učebna - pouze pro pozvané.

Obsah a užitečné odkazy:
- Co bude příště
- Co jsme dělali minule
- Iulia - naše latinská čítanka
- Překlady textů k domácímu opakování
- Pomůcky a učební materiály
- Latinsky aktivně - Návody na jednoduchou latinskou konverzaci.
- Podrobný výklad vybraných kapitol z gramatiky

Příští lekce 2. 2. 2023 (20:00)

Kvůli nenadálým okolnostem přesouváme další setkání latinářů na 2. února 2023. Snad se naše situace zlepší a v následujících měsících si časté výpadky vynahradíme.

Příště budeme pokračovat ve čtení příběhu o malém Horáciovi, a to XVIII. kapitolou Horatius puer (PDF).

Nově se začínáme učit 3. konjugaci (vzor "legō, ere, lēgī, lēctum") a indikativ plusquamperfekta aktiva (předminulý čas). Za účelem osvojování této látky pracujeme s Pomocnou srovnávací tabulkou k učivu sloves 3. konjugace a plusquamperfekta (REED18) (PDF).

Doporučuji vám k tisku rovněž následující přehledy, které můžete využívat při našich lekcích (tučně zvýrazněné přehledy jsou aktuálně doporučené):

- Pomocná srovnávací tabulka k učivu sloves (REED18) (PDF);
- Pomocná srovnávací tabulka k učivu sloves (REED07-12) (PDF);
- Perfektum od všech konjugací - z tabulky teď využíváme první dvě pole shora;
- Imperfektum od všech konjugací - přehled (formát DOC);
- Sloveso ESSE (být) a jeho složeniny (formát DOC);
- Přehled časování všech slovesných konjugací v indikativu prézenta;
- Přehled skloňování všech deklinací;

Informace k minulé lekci (12.1.)

Nově jsme se začali učit 3. konjugaci (vzor "legō, ere, lēgī, lēctum") a indikativ plusquamperfekta aktiva (předminulý čas). Za účelem osvojování této látky jsme si procvičovali nové učivo s využitím Pomocné srovnávací tabulky k učivu sloves 3. konjugace a plusquamperfekta (REED18) (PDF).

Z učebnice Iulia jsme přečetli XVII. kapitolku s názvem Horatius puer (PDF).

Informace k lekci (22.12.)

Na předvánoční schůzce jsme četli texty, které nám připravila naše kolegyně: De adventu, de festo Nativitatis Christi (PDF).

Informace k lekci (8.12.)

Dočetli jsme vyprávění Dē classibus antīquārum gentium (DOCX) (PDF).

Začali jsme se věnovat již i nové gramatice, která se objeví už v následujících textech, které budeme v dalších lekcích číst. Jedná se o gramatiku 3. konjugace (vzor "legō, ere, lēgī, lēctum") a k tomu nám přibyl nový čas perfektního kmene zvaný PLUSQUAMPERFEKTUM (zkratka PQPF).

Jedna z našich kolegyň se odvážně pustila do latinského psaní, čímž mi udělala obrovskou radost. Napsala krátký text o adventu, do kterého jsme krátce nahlédli a který se pokusím citlivě poopravit, abychom si z něj mohli příště opět něco přečíst. Prosím, pokud se vás tato touha zmocní, neváhejte a tvořte. Vůbec nevadí, když ve vašich pokusech budou chyby, ty jistě budou časem ubývat.

Informace k lekci (24.11.)

Čteme Dē classibus antīquārum gentium (DOCX) (PDF). V kapitole nazvané "De navium generibus" jsme se dozvěděli něco "de navibus submarinis" a skončili jsme větou "...pisciumque agmina indagat."

A protože začíná advent, tak jsme se na latinské Wikipedii podívali krátce a letmo na téma "adventus". Slovo "adventus, ūs, m." patří sice ke IV. deklinaci, kterou jsme se ještě neučili, ale to nám nezabránilo udělat si malou radost.

Informace k lekci (10.11.)

Začali jsme číst článek Dē classibus antīquārum gentium (DOCX) (PDF), kde jsme se dostali v kapitole nazvané "De navium generibus" k první větě.

Potřebujete-li se mnou něco řešit, jsem vám k dispozici na svém e-mailu: provaznik.martin@seznam.cz.

Iulia (snadné čtení pro začátečníky)

Zde najdete materiál pro potřeby četby z latinských výukových textů Iulia (vydáno 1941, nyní již volně dostupné). Nevýhodou této knihy pro nás může být to, že její slovník i komentář jsou pouze v anglické verzi. Pokud se s tím nějak vyrovnáme, můžeme těžit z řady jejích výhod. Kniha je metodicky připravená tak, aby svého čtenáře-začátečníka postupně provázela jednoduchou gramatikou, která dlouhodobě cvičí a upevňuje čtenářovy zkušenosti a návyky při práci s textem. Kniha by měla vést při poctivé práci také k rozšiřování slovní zásoby - pro tento účel doporučuji používat slovník sestavený dle kapitol (kontextuální). Ti ze studentů, kteří nejsou v angličtině zdatní, mohou používat při práci s knihou jako alternativu běžné latinsko-české slovníky. Vše potřebné najdete v oddílu textů.

Překlady textů pro domácí opakování

Zde vám budu poskytovat po omezenou dobu bilingvní latinsko-české překlady starších textů, které jsme společně již přeložili. Tyto překlady slouží především k tomu, abyste si je mohli vytisknout a podle potřeby během krátkých chvilek svého volna si z nich četli a opakovali gramatické jevy, orientaci v textu, slovní obraty a slovní zásobu. Může stačit i pár minut denně k dosažení velkého pokroku. Chci vám tímto co nejvíce usnadnit domácí přípravu. Překlady vám budu poskytovat, pokud mi to dovolí časové možnosti, a jen v případě, že o to budete jevit zájem.

Seznam textů k opakování:

Dē plagiō Prōserpinae - 1. odstavec (DOCX) (8. 10. 2022)
Dē marī, 7. odstavec, překlad a rozbor (25. 6. 2022)
Dē marī, 3. odstavec, překlad a rozbor (12. 5. 2022)
Překlady a rozbory vybraných vět ze cvičení k textu Fēriae in Slovāciā (DOCX) (4. 11. 2021)

Pomůcky a učební materiály

Potřebné pomůcky a učebnice budou doporučeny lektorem během úvodních lekcí. Nicméně, lekce jsou koncipovány tak, aby nebylo nezbytně nutné si cokoliv pořizovat z vlastních zdrojů. Pokud už se rozhodnete něco zakoupit, vždy stojí za to s lektorem výběr pomůcek a knih konzultovat, protože se můžete vyhnout situaci, kdy si pořídíte něco, co může být pro váš individuální studijní cíl nevyužitelné, či dokonce kontraproduktivní.

Klasická (tištěná) učebnice má většinou oproti té elektronické významné výhody - je jednotně koncipována (má strukturu, v níž se lze dobře orientovat), lze v ní číst, i když jste offline, nebo bez proudu, můžete si do ní dělat poznámky, podtrhávat, zvýrazňovat apod. Jako účastníci kurzu můžete využívat také elektronickou Učebnici latiny, která sice není zrovna nejmodernější, ale přesto nabízí vše podstatné tak, jak to potřebujeme. Kromě toho máme dostupné také alternativní učební materiály, které obsahují různá cvičení, potřebná slovíčka i výklady ke gramatice.

Také slovník (alespoň školní verzi) je vhodné mít v knižní podobě. V případě, že ovládáte angličtinu, můžete si stáhnout vynikající slovník v on-line verzi. Na uvedeném odkaze se také dozvíte o řadě dalších zajímavých elektronických nástrojů, které můžete při práci s texty používat - z nich začátečníkům mohu doporučit Morfologickou analýzu latinských slov (před jejím prvním použitím se nejprve nechte poučit lektorem o jejích možnostech a limitech).

Během výuky využíváme dále řadu textů, které jsou běžně často jen obtížně dostupné, nebo byly vytvořeny (upraveny) lektorem speciálně pouze pro vnitřní potřebu kurzu.

Další kategorii pomůcek představují materiály k antickým reáliím, které jsou zase důležité pro správné chápání obsahu, kterým se v překládaných textech budeme zabývat. Antické reálie však také obohacují náš všeobecný přehled a mimo jiné také poukazují na principy, na nichž je postavena naše současná euroamerická kultura.

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

18. listopad 2022
Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF) nový text ke gramatice plusquamperfekta v přepracované verzi.

23. duben 2022
Cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta, vybraných indikativních časových vět a defektivních sloves.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Nepoužívaný starší kurz latiny s materiály

Antická mytologie
(k četbě i poslechu)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2020  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz